Om Fotbollsskolan

Vetlanda Fotbollsskola är ett samarbete mellan fotbollsföreningarna i Vetlanda kommun. Fotbollsskolan engagerar ungefär 900 barn under de veckor som fotbollsskolan arrangeras på olika platser i kommunen.

Varje förening aktiverar dessutom ett stort antal ungdomar som ledare och faddrar. Ungdomar som vi i framtiden hoppas blir nya ledare i föreningarna. Samarbetet i Vetlanda Fotbollsskola har pågått i 40 år.

Syfte

Fotbollsskolan genomförs i samverkan med fotbollsföreningar och samarbetspartners.

Fotbollsskolan ska ge barn, ungdomar, vårdnadshavare och samhället en positiv bild av fotbollen och i Fotbollsskolan i synnerhet.

 

Värdegrunder

Samtliga fotbollsföreningar samverkar för att:

  • Alla barn lika värda och ska behandlas med respekt.
  • Alla barn har rätt att känna sig delaktig i Fotbollsskolan.
  • Alla ska känna gemenskap och glädje tillsammans med andra utifrån sina egna förutsättningar.
  • Fotbollsskolan har nolltolerans mot mobbing och kränkande behandling.
  • Alla barn har rätt till stöttande ledare under Fotbollsskolan.
  • Öka kunskapen om föreningsliv och utveckla ungt ledarskap.
  • Lära sig spela fotboll för stunden och träna för livet.

Kontaktuppgifter

Huvudansvarig förening: Myresjö IF
Kontaktperson: Carina Tönnies 072-73 51 555 vardagar kl.10.00-14.00
Mail: myresjoif@telia.com